Phương thức vận chuyển và cước phí

Giao hàng toàn quốc cho các hóa đơn từ 200,000 vnđ

Trường hợp miễn phí cước vận chuyển:
- Các đơn hàng có hóa đơn từ 600,000 vnđ trở lên
- Các đơn hàng thuộc khu vực Quận 1, 3,4,7 thành phố Hồ Chí Minh

Trường hợp tính phí vận chuyển:

Các đơn hàng thuộc các Quận không nằm trong danh sách các Quận được miễn phí cước vận chuyển

Các đơn hàng tỉnh có tổng hóa đơn <600,000 vnđ